ZAPUSTY 2017

 17-go lutego, g. 18.00
ZAPUSTY 2017
w Teatrze Węgajty
widowisko i otwarty kurs tańca

widowisko czyli

NOWE MASKI ZAPUSTNE przygotowane „na aktualną okazję”
przez adeptów Innej Szkoły Teatralnej
oraz stare maszkary o kształtach zwierzęcych i ludzkich
odnalezione na strychach wiejskich domów
w krajach dalekich i bliskich.

inscenizacja – Wacław Sobaszek

po pokazie TANIEC, szczególnie uroczysty i żywiołowy charakter będzie miało w tym roku tańczenie ARKADIANA, do którego zapraszamy wszystkich,
chcemy zatrudnić nieskończenie wielką ilość tancerzy!
przewidziana jest kolacja składkowa,
przynoszenie poczęstunków mile widziane.

Organizator: Stowarzyszenie „Węgajty”
rys. Daria Kozłowska-Wrona

Odwiedź nas także na:
www.teatrwegajty.art.pl

Dodaj komentarz