MARYSIOWE ŁĄKI

Pupki 46
Marysiowe łąki

Maria Kwiatkowska mówi o sobie, że „rzeźbi dużą formę” – krajobraz: sadząc drzewa, oczyszczając stawy, wytyczając ścieżki, troszcząc się o zachowanie wiejskiego krajobrazu miejsca. Nastrój domu tworzą m. in. inspirowane warmińskim krajobrazem płótna Ewy Plichty-Lubienieckiej, niepowtarzalne sprzęty domowe z kuźni Aleksandra Raczaka oraz obrazy Gospodyni.

„Opowieść o pięknej starości” i wystawa zdjęć z ocalonego z Powstania Warszawskiego albumu Mamy, pani Czesławy.