MARYSIOWE ŁĄKI

Pupki 46
Marysiowe łąki

Maria Kwiatkowska mówi o sobie, że „rzeźbi dużą formę” – krajobraz: sadząc drzewa, oczyszczając stawy, wytyczając ścieżki, troszcząc się o zachowanie wiejskiego krajobrazu miejsca. Nastrój domu tworzą m. in. inspirowane warmińskim krajobrazem płótna Ewy Plichty-Lubienieckiej, niepowtarzalne sprzęty domowe z kuźni Aleksandra Raczaka oraz obrazy Gospodyni.
Na gości czekają zioła, przetwory domowe, opowieści o sztuce pieczenia chleba, rosnących wokół nas ziołach leczniczych, o kompostowaniu i innych umiejętnościach ogrodniczych.

Facebook Comments