na dobrej drodze

Ręką Dzieło Stowarzyszenie EKologiczno Artystyczne realizuje projekt „Na dobrej drodze” – projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.