Wiejskie siłaczki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja: „Kobieta na końcu świata – wiejskie siłaczki”

Mająca na celu: zwiększenie informacji o dziedzictwie kulturowym, które tworzą kobiety i potencjale kryjącym się regionie – tj. terenie Warmii gdzie kobiety odnalazły potencjał i przestrzeń do życia i zarobkowania. Gdzie swoją działalnością promują region i wpisują się w tworzenie współczesnego dziedzictwa kulturowego jednocześnie kultywując i podtrzymując tradycje regionu, ginące zawody.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przewidywane wyniki operacji:

Przygotowanie filmu, w którym poprzez ukazywanie pozytywnych i inspirujących przykładów kobiet promowany jest cały region. Turyści zachęceni ciekawymi osobowościami oraz przedstawionymi w filmie inicjatywami chętniej wybierać będą Warmię jako miejsce wypoczynku.

Film promuje dziedzictwo kulturowe, bogactwo przyrodnicze, zrównoważony rozwój, produkty lokalne, społeczne/artystyczne/przyrodnicze i edukacyjne funkcje gospodyń wiejskich, wspiera rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.