Sztuka w Obejściu 2022

Drodzy Goście!
Przekazujemy do Waszych rąk przewodnik po Sztuce w Obejściu. Wędrując alejami, drogami polnymi czy ścieżkami leśnymi możecie z pomocą mapki odnaleźć znane i lubiane gospodarstwa, ale możecie też odkryć dla siebie – mamy nadzieję – rzeczy zupełnie nowe i zaskakujące: współczesne malarstwo będzie tu sąsiadowało z instalacją wideo i starodawną sztuką pisania ikon, sztuka użytkowa z dokumentacją teatralną, unikalne zdjęcia z historii lokalnej z „ceramicznymi obywatelami’’ zapraszającymi do interaktywnej gry. Nowoczesna muzyka rozbrzmiewać będzie tuż obok mis tybetańskich, a ogrody permakulturowe znajdą się niedaleko pokazów archaicznych technik wypału ceramiki.
Jest w tej wielości szansa doświadczania czegoś nowego, co wychodzi poza horyzont codziennych doświadczeń. Stworzyliśmy program w grupie ludzi mieszkających blisko siebie, jednak żyjących na co dzień różnymi sprawami. Niekoniecznie też we wszystkim się ze sobą zgadzamy. Za to ważne są dla nas rozmowy, by wspólne działanie nie było powierzchowne i żeby nie stało się rutyną. Zadaliśmy sobie np. pytanie, czy w czasie wojny, katastrof ekologicznych i kryzysów humanitarnych organizowanie imprez i pokazów artystycznych ma jakiś sens? Uważamy, że tak. Jest nawet szczególnie potrzebne, zwłaszcza teraz, w obliczu ogarniającej nas wszystkich niepewności jutra. Myśląc o programie tegorocznego szlaku wystaw, proponujemy hasło, które dla wszystkich z nas jest ważne. Jest nim TROSKA. Troska rozumiana na wiele sposobów: troska o tych, którzy najbardziej ucierpieli z powodu wojny i uchodźstwa, troska o ludzi starych, odchodzących od nas, troska o przyszłość naszego zakątka warmińskiego, troska o cenne dziedzictwo jego przyrody, troska o los jaki gotujemy zwierzętom i troska o siebie nawzajem, niezależnie od tego, co nas różni.

Erdmute Sobaszek