Sztuka w Obejściu jako wydarzenie partnerskie Unijnego Zielonego Tygodnia

Często zauważamy rozdźwięk pomiędzy najlepszą dostępną wiedzą naukową, mówiącą o kluczowej roli bioróżnorodności w przetrwaniu ludzkości i życia na ziemi, a rzeczywistością dnia codziennego, w której ochrona wymierających gatunków schodzi na dalszy plan, często wobec zupełnie zbędnej działalności człowieka. Jest to luka, którą chcemy i staramy się wypełniać poprzez edukację, sztukę i inne nasze pasje.
 
Dlatego jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Sztuka w Obejściu 2020 „Mniej” odbędzie się w tym roku jako wydarzenie partnerskie Unijnego Zielonego Tygodnia, organizowanego przez Komisję Europejską pod hasłem „Nowy początek dla ludzkości i natury”
 
„Od światowych lasów deszczowych po parki i ogrody, od wielorybów po mikroskopijne grzyby – całe, jakże bogate życie na ziemi opiera się na różnorodności biologicznej. My ludzie jesteśmy jej częścią i całkowicie zależymy od tej sieci istnień: dają nam pożywienie, filtrują wodę, którą pijemy, i dostarczają powietrze, którym oddychamy. Natura jest równie ważna dla naszego fizycznego dobrostanu i zdrowia psychicznego, jak i dla zdolności naszego społeczeństwa do radzenia sobie ze zmianami zachodzącymi na świecie, zagrożeniami zdrowia i katastrofami. Potrzebujemy natury w naszym życiu.”
 

Silnie identyfikujemy się ze słowami uchwalonej w maju Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 [1]. Z radością witamy inicjatywy Komisji Europejskiej wyznaczające na świecie pozytywne standardy ochrony przyrody i odpowiedzialności klimatycznej. Mamy jednak świadomość, że minie cenny czas zanim Europejski Zielony Ład zostanie przekuty na rzeczywiste działania naszego kraju i regionu, a zwlekać nam nie wolno, bo gatunków jest coraz mniej i mniej, i mniej. Chcemy, aby ludzie odwiedzający Sztukę w Obejściu stawali się ambasadorami bioróżnorodności i ochrony przyrody.

#EUGreenWeekhttps://www.eugreenweek.eu/pl [1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380

Dodaj komentarz