Earthszhip life

Earthshiplife Wołowno

Wołowno
earthshiplife.org

Projekt na Rzecz Klimatu – Earthshiplife – Wołowno zaprasza na warsztat bioarchitektury i permakultury.

Tu powstaje nowoczesna, samowystarczalna słoneczna ziemianka earthshiplife ze śmieci (zużytych opon, puszek, butelek, kartonów) i ziemi. Wznoszenie upcyclingowych ziemianek jest jednocześnie rodzajem permanentnych warsztatów przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez upowszechnianie wiedzy o konieczności ograniczenia konsumpcji zasobów naturalnych naszej Planety.

Przez pryzmat splątania – wystawa obrazów Joanny Kołodziej

Facebook Comments