WARMIŃSKA PRACOWNIA IKONY

Nowe Kawkowo
Warmińska Pracownia Ikony

Warmińska Pracownia Ikony od roku 2010 skupia ikonografów z Nowego i Starego Kawkowa, Pupek, Szałstr, Lutr, Opina i Olsztyna, studiujących i praktykujących– pod opieką Grupy Agathos i Scholi Węgajty – tradycyjne techniki pisania ikon sięgające pierwszych wieków chrześcijaństwa.

W tym roku przyświeca nam idea wsparcia prac konserwatorskich w kościele w Nowym Kawkowie; w roku ubiegłym odsłonięte zostały freski z początku XV wieku. Obok bocznych drzwi wejściowych znajduje się duży formatowo, ale nie zbyt czytelny fresk przedstawiający Świętego Jerzego na koniu walczącego ze smokiem.

Wystawa ikon maryjnych w Kaplicy Oblicza Pańskiego w kościele w Nowym Kawkowie
Sobota, godz. 11.00 – 18.00 i niedziela po liturgiach:
godz. 9.00 – 11.00 i 12.00 – 13.00

Sobota, godz. 18.00: Akatyst ku czci Bogurodzicy w wykonaniu Scholi Węgajty, kościół parafialny w Nowym Kawkowie.

AKATYST KU CZCI BOGARODZICY (Słowa: Ks. Józef Roman Maj, muzyka bizantyjska: Marcin Abijski)

Ksiądz Prałat Józef Roman Maj, proboszcz kościoła św. Katarzyny na Służewie w Warszawie, napisał z potrzeby serca nowy, ale według antycznych reguł ułożony, Akatyst maryjny. Poszukując do niego najstosowniejszej muzyki, skierował się do Supraśla, do pierwszego w Polsce wykształconego w tym kierunku w Grecji, kantora bizantyjskiego Marcina Abijskiego. Ten komponował do polskiego tekstu Akatystu pasującą do niego tradycyjną muzykę bizantyjską.

„Muzyka liturgiczna nie jest sztuką samą w sobie, sztuką dla sztuki. Ma ona do spełnienia bardzo ważne zadanie. Pomaga modlącemu się wniknąć możliwie głęboko w sens słów, względem których pełni ona rolę podrzędną. To słowa są nośnikiem konkretnych treści, którym odpowiednia oprawa muzyczna pozwala zacząć przeobrażać wnętrze modlącego się.

Muzyka bizantyjska, będąc od początku kontynuacją sztuki muzycznej pierwszych chrześcijan, wierna była tej koncepcji. Bizantyjscy „melodosi” pierwszego chrześcijańskiego tysiąclecia tworzyli muzykę do pisanych przez siebie hymnów, powodując, że stawała się ona nieodłączną ich częścią. Kolejne pokolenia hymnografów starały się tworzyć hymny równe rytmicznie pierwowzorom, dzięki czemu dawne melodie były wciąż żywe i dotrwały do naszych czasów.

Wielowiekowa tradycja i uduchowienie owych melodii podczas tysięcy całonocnych czuwań, podczas których rozbrzmiewały, spowodowały, że wywierają one na współczesnym słuchaczu ogromne wrażenie nawet wtedy, kiedy nie rozumie on słów hymnów. Owe melodie, do dziś stanowiące oprawę muzyczną liturgii bizantyjskiej, stały się bardzo uniwersalne, idealnie oddając głębie modlitewnych treści we wszystkich ich przejawach: błagalnym, dziękczynnym, doksologicznym czy tez dydaktycznym.

Latem roku 2009, dzięki Marcinowi Szczycińskiemu, dane mi było zapoznać się z księdzem prałatem Józefem Majem, autorem słów „Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy”. Jego wielka wiara we wstawiennictwo Matki Bożej oraz miłość i zaangażowanie, z jakim pisał ów hymn, wywarły na mnie ogromne wrażenie. W rezultacie przyszło mi stanąć przed niełatwym zadaniem oprawienia w muzykę owej wzruszającej i wzniosłej modlitwy. Po raz pierwszy język polski zetknął się z muzycznym światem Bizancjum……”
Marcin Abijski

MARCIN ABIJSKI jest śpiewakiem i muzykologiem, absolwentem Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na wydziale Muzyki Bizantyjskiej oraz Uniwersytetu Ateńskiego na wydziale Teologii Społecznej. Muzykę bizantyjską studiował pod okiem Georgiosa Chatzichronoglou – Archonta Melodosa Wielkiego Kościoła (Patriarchatu Konstantynopola). Założyciel i dyrygent Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza. Kantor jedynej w Polsce prawosławnej pustelni – Skitu św. św. Antoniego i Teodozjusza w Odrynkach. Nauczyciel śpiewu w monasterach św. Góry Athos. W swych badaniach szuka relacji między oryginalnym śpiewem grecko-bizantyjskim a monodią staroruską.

Wykonawcy: Schola Węgajty w składzie: Marcin Abijski, Małgorzata Brolska, Adam Cudak, Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Maciej Góra, Agnieszka Krajewska-Werecka, Marcin Małysz, Johann Wolfgang Niklaus, Monika Paśnik-Petryczenko, Serhii Petrychenko, Piotr Szczyglak, Fryderyk Wojda.

Kontakt: www.węgajty.pl; scholaw1@wp.pl; tel.: 600 00 52 51

SCHOLA WĘGAJTY to zespół działający w ramach Stowarzyszenia „Węgajty”.  Powstała w styczniu 1994 roku. Schola od 24 lat zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną i plastyczną.
www.wegajty.pl

 

Facebook Comments