WARMIŃSKA PRACOWNIA IKONY

Nowe Kawkowo
Warmińska Pracownia Ikony
Schola Węgajty

Schola Węgajty to zespół zajmujący się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną i plastyczną. Zespół powstał w 1994 roku i działa w ramach Stowarzyszenia „Węgajty”.

Warmińska Pracownia Ikony od roku 2010 skupia ikonografów z najbliższej okolicy, z Nowego i Starego Kawkowa, Pupek, Szałstr, Lutr, Opina i Olsztyna, studiujących i praktykujących tradycyjne techniki pisania ikon sięgające pierwszych wieków chrześcijaństwa.

W ramach Jubileuszu 10-lecia Warsztatów Laboratorium Tradycji zapraszamy na wystawę i koncert do kościoła parafialnego w Nowym Kawkowie.

Wystawa ikon w Kaplicy Oblicza Pańskiego. Sobota 11.00 – 16.30 oraz w niedzielę po liturgiach (9.00 – 11.00 i 12.00 – 14.30)

Bizantyjskie hymny Świętej Liturgii Jana Złotoustego – koncert Scholi Węgajty i uczestników Warsztatów Laboratorium Tradycji. Kantor: Marcin Abijski. Sobota, godz. 16.30

Facebook Comments